selena

Feed View Thumbnail View

Selena Quintanilla

Selena Quintanilla
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

1 Vote.

Selena Gomez

Selena Gomez
 • Currently 4.7/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

3 Votes.

Bella5520
Bella5520 (5 days ago)
Fantastico Blingee 5+++++
 Saludos. Bella (◡‿◡)

Selena Quintanilla (Coco style)

Selena Quintanilla (Coco style)
 • Currently 0.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rate me!

I tried drawing her in Coco style like if she was in their land of the dead.^^ Surprised that she was not in the Coco movie either.

Selena Gomez and Justin Bieber

Selena Gomez and Justin Bieber
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

11 Votes.

24karatgold
24karatgold (29 days ago)
ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ғᴀɴᴛᴀsɪᴄ ᴇxǫᴜɪsɪᴛᴇ ɪᴍᴘᴇᴄᴄᴀʙʟʏ ᴅᴏɴᴇ
ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛɪɴɢ ᴀɴᴅ ʀᴀᴛɪɴɢ
ᴋᴇᴇᴘ ᴜᴘ ᴛʜᴇ ɢʀᴇᴀᴛ ᴡᴏʀᴋ 
ʟɪᴠᴇ ᴇᴀᴄʜ ᴅᴀʏ ᴀs ɪғ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ʜᴀs ᴊᴜsᴛ ʙᴇɢᴜɴ
sᴘʀᴇᴀᴅ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴᴅ ᴋɪɴᴅɴᴇss ᴀʟᴡᴀʏs
24ᴋᴀʀᴀᴛɢᴏʟᴅ
japanfan12345
japanfan1... (28 days ago)
 /\.../\  	*stunning!* 
=‘•.•’=	*fantastic!*
.♥**♥	*beautiful!*
(.\.||./.)♥¸.•*°☼♥

Selena Gomez and Justin Bieber

Selena Gomez and Justin Bieber
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

9 Votes.

Lunylove
Lunylove (29 days ago)
nice 
japanfan12345
japanfan1... (28 days ago)
 /\.../\  	*stunning!* 
=‘•.•’=	*fantastic!*
.♥**♥	*beautiful!*
(.\.||./.)♥¸.•*°☼♥

❀ Selena Gomez ❀

❀ Selena Gomez ❀
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

6 Votes.

❀ FAV ARTIST: Selena Gomez ➸ 1 of ❔❀
japanfan12345
japanfan1... (45 days ago)
 /\.../\  	*stunning!* 
=‘•.•’=	*fantastic!*
.♥**♥	*beautiful!*
(.\.||./.)♥¸.•*°☼♥
Bratsa
Bratsa (43 days ago)
che blingee stratosferici che fai!!!!
Piacere Silvia tu?
http://bln.gs/b/235b31
Buona giornata! =)

♥ Selena Gomez ♥

♥ Selena Gomez ♥
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

5 Votes.

Original blingee.
japanfan12345
japanfan1... (47 days ago)
 /\.../\  	*stunning!* 
=‘•.•’=	*fantastic!*
.♥**♥	*beautiful!*
(.\.||./.)♥¸.•*°☼♥
Bratsa
Bratsa (43 days ago)
o mio Dio che blingee spettacolare!!!! 5*
buona giornata! =)

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

17 Votes.

2017年12月28日
1oooVoтeTнαnks
1oooVoтeT... (48 days ago)
+5
IVXXTHEWOLF
IVXXTHEWOLF (12 days ago)
5❤❤❤❤❤

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ III

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ III
 • Currently 4.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

16 Votes.

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ EDITION PURPLE III 2017年12月17日
queendonna17
queendonna17 (56 days ago)
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
╔═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╗
║*˚♥˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
║░ٌٌٌӇ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƳ ░ٌٌٌ░ٌٌٌƝ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƜ░ٌٌٌ░ٌٌٌ Ƴ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƦ░ٌٌٌ!░
╚═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╝
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
5***** FOR YOU
1oooVoтeTнαnks
1oooVoтeT... (48 days ago)
+5

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ II

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ II
 • Currently 4.6/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

19 Votes.

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ EDITION PURPLE II 2017年12月15日
queendonna17
queendonna17 (56 days ago)
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
╔═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╗
║*˚♥˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
║░ٌٌٌӇ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƳ ░ٌٌٌ░ٌٌٌƝ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƜ░ٌٌٌ░ٌٌٌ Ƴ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƦ░ٌٌٌ!░
╚═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╝
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
5***** FOR YOU
1oooVoтeTнαnks
1oooVoтeT... (48 days ago)
+5

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ

ຮεໄεทค φο๓εຂ ♥ ι ໄονε γου ໄιкε α ໄονε ຮοηφ
 • Currently 4.8/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

26 Votes.

2017年12月14日
queendonna17
queendonna17 (56 days ago)
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
╔═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╗
║*˚♥˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
║░ٌٌٌӇ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƤ░ٌٌٌƳ ░ٌٌٌ░ٌٌٌƝ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƜ░ٌٌٌ░ٌٌٌ Ƴ░ٌٌٌЄ░ٌٌٌƛ░ٌٌٌƦ░ٌٌٌ!░
╚═════════ ೋღ❤ღೋ ══════════╝
*˛˚ღ •˚ ˚˚ ✰* ★
˚. ★ *˛ ˚♥* ✰
5***** FOR YOU
1oooVoтeTнαnks
1oooVoтeT... (48 days ago)
+5

Selena Gomez... Merry christmas

Selena Gomez... Merry christmas
 • Currently 5.0/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

4 Votes.

rainbowgyrl
rainbowgyrl (76 days ago)
BEAUTIFUL!! 5+
24karatgold
24karatgold (75 days ago)
ᴀᴍᴀᴢɪɴɢ ғᴀɴᴛᴀsɪᴄ ᴇxǫᴜɪsɪᴛᴇ ɪᴍᴘᴇᴄᴄᴀʙʟʏ ᴅᴏɴᴇ
ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ ғᴏʀ ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛɪɴɢ ᴀɴᴅ ʀᴀᴛɪɴɢ
ᴋᴇᴇᴘ ᴜᴘ ᴛʜᴇ ɢʀᴇᴀᴛ ᴡᴏʀᴋ 
ʟɪᴠᴇ ᴇᴀᴄʜ ᴅᴀʏ ᴀs ɪғ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ ʜᴀs ᴊᴜsᴛ ʙᴇɢᴜɴ
sᴘʀᴇᴀᴅ ʟᴏᴠᴇ ᴀɴᴅ ᴋɪɴᴅɴᴇss ᴀʟᴡᴀʏs
24ᴋᴀʀᴀᴛɢᴏʟᴅ
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >> | 250
 
 

These animated pictures were created using the Blingee free online photo editor. Create great digital art on your favorite topics from celebrities to anime, emo, goth, fantasy, vintage, and more!