Vote for Best Anime Blingee

mew ichigo (soy yo) VS 『☪』Subaru Sakamaki『☪』