♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸λɱίȻί¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪

♪♫•*¨*•.¸¸♪♫•*¨*•.¸¸λɱίȻί¸¸.•*¨*•♫♪¸¸.•*¨*•♫♪

Ciao a tutti, questo gruppo è x ki ama la musica, il ballo e tutto qllo che riguarda il programma "AMICI"!

 • Founder: 82Iaia
 • Number of Members: 171
 • Number of Blingees: 195
Join this Group!
 Ciao a tutti, questo gruppo è x ki ama la musica, il ballo e tutto qllo che riguarda il programma "AMICI"! se lo seguite e vi piace allora iscrivetevi e oltre a fare amicizie nuove, ci divertiremo facendo dei concorsi e scambiando qlke kiakkera insieme! Vi aspettiamo in tanti! kissoli a tutti!!!

IO E MIA SORELLA L'ABBIAMO CREATO APPOSTA X FARVI DIVERTIRE ED AMARE QSTO PROGRAMMA CM NOI ED INSIEME A NOI, QNDI BEN VENUTE A TUTTE!!! 。◕‿◕。
  

      REGOLE DA RISPETTARE:

 1. NIENTE PUBBLICITA' DEGLI ALTRI GRUPPI! 
 2. PRESENTARSI!!!
 3. ENTRARE NEL GRUPPO SOLO SE VERAMENTE INTERESSATE!
 4. CERCARE DI NN TRASCURARE IL GRUPPO!
 5. NON LITIGARE NE OFFENDERVI TRA MENBRI!
 6. AGGIUNGERE SOLO BLINGEE RIGUARDANTI AMICI! 
 (tutte le dizioni)

__________*/.)_______
_________*/•|________
________*/• ________
_______*(•_ )________
_______ |¯|_________
_______ |•|_________
_______ |•|_________
_______ |•|_________
_______ |•|_________
_____,__.|•|_________I love AMICI!
____/#|_.|•|__/\_____
___(##(_,|•|,_)))____
___\### |•|/&&/_____
____\##)&___&&(______
_____)#/&&___&&\_____
____/#|&&&___.&\\____
___(##\__&&&_'._)|___
____ ######## ____
_____" ,_____, "_____ 


´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ 
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´ ¶ 
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
¶´´´´´´´´Amici```´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ 
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´ ¶´´ ¶´´´´´´´¶ 
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´ ´¶¶´´´´´´´´´´¶ 
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´`````´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´Forever´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´ ¶ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶

~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$“~~“$$
~~~~~~~~$$$“~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$
~~~~~~~.$$$$$$*
~~~~~~$$$$$$$“
~~~~.$$$$$$$
~~~$$$$$$“'$
~~$$$$$*~~~$$
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$.
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~“$~~$*$$$$
$$$~~~“$$“~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$
~$$$~~~$$$~~~“$~~~~$$$
~“*$$~~~~$$$~~$$~~:$$
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$“
~~~~~$$*$$$$$$$$$“
~~~~~~~~~~~''''~$$
~~~~~~~~~~~~“$$
~~~~~~~~..~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~$$
~~~~~~~$$$$~~$$ 

________*/♥ \________
_______*(♥_ )________
_______ .|¯|_________
_______ .|♥|_________
_______ .|♥|_________
_______ .|♥|_________
_______ .|♥|_________
_____,__.|♥|_________
____/♥|_.|♥|__/\_____
___(♥♥(_,|♥|,_)♥♥)___ 
___\♥♥♥♥ |♥|♥♥♥/_____     
____\♥♥)♥___♥♥(______      
_____)♥/♥♥___♥♥\_____     
____/♥|♥♥♥___.♥\\____
___(♥♥\__♥♥♥_'._)|___
____\ ♥♥♥♥♥♥♥♥♥ //___
_____\ _____  //___


_ __________00___________
____________0_0__0_______
____________0__00________
____________0______♫______
____________0____music________
____________0______is______
___________00____life__♫_____
______00_000_____♫________
_____00_0_00_______♫______
______00_00______________

PRESENTIAMOCI QUIIIIIII!
             

http://blingee.com/group/30505/topic/48520-Presentiamoci-


ECCO IL TESSERINO RAGAZZE! COPIATELO NEL VOSTRO PROFILO SE VOLETE.||
       \/
 ☼,.-~'♫ ̈ '·~- ̧☾fα¢¢ισ ραятє ∂єℓ gяυρρσ αмι¢ι ☼,.-~'♫ ̈ '·~- ̧☾ http://blingee.com/group/30505--
 

Group Forum

☼,.-~'♫ ̈ '·~- ̧☾la scuola di αмι¢ι ☼,.-~'♫ ̈ '·~- ̧☾
updated by: Alessandra_01, 2408 days ago
posts: 9
Ciaoooo
updated by: 82Iaia, 2811 days ago
posts: 7
GiOcHiNo
updated by: Marroncina96, 2870 days ago
posts: 96
{_SpazioManager_}*[VietatoEntrare]
updated by: 82Iaia, 2887 days ago
posts: 84
NIENTE PUBBLICITA'!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
updated by: anny.me, 2897 days ago
posts: 4