a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z u c k i n g in

Feed View Thumbnail View
нαρριηєѕѕ υηɗєя fαƖƖιηg яαιη - cнαт cση xανι-cнι - {ɗι-ѕαмα}
 J͂͏͝͏uͫ͆̅͆̄̍̅ͤ͘ś̵̋̃ͯ̈͌ẗ́̌̅́̑ͦ͗ͨ́̕ ͊̓͘͞M̸͂̀͢ǒ͗̓͆͞n̸̽̓͑̌ͧͮ̕ì̵͒̈̈̚ǩͫ̒̏ͯ̂̕͟͞a̢̛ͬ.͗̓̓̀ͥ͛̊
B€@utiful D@y
Ghost B.C.
Ghost B.C.
Ghost B.C.
blingee du matin pour  ma jumelle et les autres amis
Lυкα Mєgυяιηє
...Wєя ∂ιє Fяєιнєιт αυƒgιвт υм Sιcнєянєιт zυ gєωιηηєη, ∂єя ωιя∂ αм Eη∂є вєι∂єѕ νєяℓιєяєη. - Bєηנαмιη Fяαηкℓιη...
εϊз~*cαυѕe ɢιrl yoυ're αмαzιɴɢ jυѕт тнe wαy yoυ αre*~εϊз
...Iη єιηєя Pαятηєяѕcнαƒт мυѕѕ єιηє Fяαυ єιηιgє Dιηgє ℓєяηєη, ∂ιє ѕιє ѕcнση кαηη. - Eℓкє Sσммєя...
Le Sang de la Terre.
 
 

These animated pictures were created using the Blingee free online photo editor. Create great digital art on your favorite topics from celebrities to anime, emo, goth, fantasy, vintage, and more!

In the Spotlight

Lady

created by: criss1946

Put your Blingee here!