Me

I love Blood On The Dance Floor. My favorite one is Dahvie Vanity. He's so hot. I'm a real princess.

.....!>o<!. 
..,.-’’.``.’’-,.¸...-""-.,/)   
./../.☻ ☻.).))..-._ , `)   
(..(__o__).).__,) `-._) 

 (> " " <) 
 ( ='o'= )
_(,,)-(,,)__/)____/¯"""/')
¯¯¯¯¯¯¯\)¯¯¯¯¯'\_„„„„\) 
                                                     
   (  )
   \  \
    \  \
    \  \           
   . - '   ` - . 
 /          ` . 
 (      )      ` - ._  ,      _
 )    , '            ( . \()O()/ (
 \   (          )  /        \       
  \   \ _ (      /  (    <6  <6      
   \ _ ) ) ) \    (    ` ._   . :Y ) __
          \    `- .) ) ).' - - -^ ‘_ ) ) )                
  )\
 (,,")      )\  
[▒▒▒▒▒▒] (,,")      )\     )\
[▒▒█▒▒▒][▓▓▓▓     (,,")   (,,")
[▒▒█▄▒▒][▓█▀█▓▓][░░░░░░]▄▄██▄▄
[▒▒▒▒▒▒][▓█▄█▓▓][░█░█░░]█─▄███
[▒▒▒▒▒▒][▓▓▓▓▓▓][░▀▄▀░░]█─▄███
[▒▒▒▒▒▒][▓▓▓▓▓▓][░░░░░░]█▄▄███ 

__________$
__________$$
__________$$$
__________$$$$
__________$$$$
_________$$$$$$
_________$$$$$$
________$$$$$$$$
________$$$_$$$$
________$$$$_$$$
_______$$$$$_$$$$___?
_______$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$_$$$___I
______$$$$$$$$_$$___I
______$$$$$_$$_$$__I____?
_______$$$$$_$$$$__I___I
________$$$$$_$$$_#
_________$$$$$__##__$$$$$$$
_______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$
_____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$
__$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$
__$$$_____$$$$_$$$$$$$
__$_______$$$$__$$$$
__$______$$$$$$$
_________$$$$$$$
________$$$$$$$
________$$$$$
_______$$$$$
_______$$$

..........................¶..¶¶..¶¶
..................¶¶¶¶............¶¶¶¶¶¶
..............¶¶................................¶¶
..........¶¶................¶¶....................¶¶
......¶¶................................................¶¶
....¶¶....................................................¶¶
....¶......................................................¶..¶
..¶................................¶..........................¶
..¶..........................¶¶¶¶............................¶
..¶........................¶¶..¶......................¶......¶
..¶....................¶¶¶¶¶¶..............¶¶¶¶........¶
..¶..................¶¶¶¶¶¶¶............¶¶....¶........¶
....¶................¶¶¶¶¶..¶..........¶¶¶¶¶¶......¶
....¶¶..............¶..........¶........¶¶¶¶¶¶......¶¶
......¶¶............¶........¶........¶¶¶¶..........¶
........¶............¶......¶..........¶..............¶
........¶............¶¶¶¶..................¶....¶¶
........¶¶..............................¶¶¶....¶
..........¶¶¶..............¶¶¶¶¶............¶
................¶¶¶..........¶¶..............¶¶
........................¶¶..........¶¶¶¶¶¶..
....................¶¶............¶¶..¶
..............¶¶¶¶................¶..¶¶
..................¶....¶¶..........¶......¶
........¶¶¶¶¶¶..¶..............¶....¶..
....¶¶......¶¶¶¶..¶............¶......¶¶¶¶¶¶¶
....¶¶............¶¶¶¶..........¶..¶¶..........¶¶
....¶....................¶¶¶¶¶¶¶¶..................¶ 
......¶¶..................¶......¶....................¶
           
 __§§§§________________________§§ 
___§_§§§______________________§§§ 
___§§__§§_____________________§§§§ 
____§§__§§____________________§§_§§ 
_____§__§§____________________§§__§§ 
_____§§_§§____________________§___§§ 
______§§§§____________________§___§ 
_____§§§§_______________§§§§_§§_§§ 
____§§§§______________§§§§§§§§__§ 
___§§§__§_____________§§§§§§§§ 
__§§§§__§§§§§§§§§______§§§§§§ 
__§§§__§§§§_____§§§_______________________§§§ 
_§§§§__§§§§_§§§__§§§__________________§§§§§§ 
_§§§§__§§_§§__§§__§§_______________§§§§§__§§ 
_§§§§__§§§_§___§__§§___________§§§§§§_____§§ 
__§§§§___§§§§§§__§§§________§§§§§§§_______§§ 
___§§§§_____§§__§§§_____§§§§§§§§__§________§§ 
____§§§§§§___§§§§______§§§§§§§____§______§§§§ 
_______§§§§§§§§_________§§§_______§____§§§§§§ 
_________§§§__§_________§§________§§___§§§§§ 
________§§§§__§§_________§______§§§§____§§§ 
________§§§__§§__________§§___§§§§§§ 
__________§§§§___________§§___§§§§§ 
__________________________§§ 
_____________________§§§§§§§ 
_____________________§§§§§§ 
_____________________§§§§§

_##_______________________##____________
_####___________________####___________
__#####________________#####__________
__######______________######__________
___#######___________#######_________
_____#######_________#######_________
______########______#######__________
________########____#######__________
__________#######___######___________
_____________######_#####_____________
________________########_______________
___________#############_____________
_________################___________
_______###___#############__________
______#####__#############__________
_____####################__________
______###################__________
_______#################____________
___________###########________________
__________#############______________

______________†††_____________ 
_____________†††††____________           
____________†††††††___________   
_____________†††††____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______________†††_____________ 
______†_______†††_______†_____ 
_____†††______†††______†††____ 
___††††††††††††††††††††††††___ 
____††††††††††††††††††††††____ 
_____†††______†††______†††____ 
______†_______†††_______†_____ 
____________†††††††___________ 
___________†††††††††__________ 
_____________†††††____________ 
______________†††_____________ 
_______________†______________        

_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$__$$$$___$$$___$$$___
____ $$$$$$___$$$__$$$__$$$$__$$$$_$$$$$__$$$____
___ $$$$$$__$$$$__$$$$__$$$$$$_$$$$$$__$$$$$_____ ___$$$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$$$__$$$$___$$$$______ __$$$$__$$$$____$$$$______$$$$$__$$_____$$_______ _$$$$____$$$$____________________________________ __________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________

____________@_______@ @_____ 
_____________@@__@_@@@_____ 
_____________@__@@_____@_____ 
____________@@_@__@_____@_____ 
___________@@@_____@@___@@@@@_____ 
__________@@@@______@@_@____@@_____ 
_________@@@@_______@@______@_@_____ 
_________@@@@_______@_______@_____ 
_________@@@@@_____@_______@_____ 
__________@@@@@____@______@_____ 
___________@@@@@@@______@_____ 
__@@@_________@@@@@_@_____ 
@@@@@@@________@@_____ 
_@@@@@@@_______@_____ 
__@@@@@@_______@@_____ 
___@@_____@_____@_____ 
____@______@____@_____@_@@_____ 
_______@@@@_@__@@_@_@@@@@_____ 
_____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@_____ 
____@@@@@@@__@@______@@@@@_____ 
____@@@@@_____@_________@@@_____ 
____@@_________@__________@_____ 
_____@_________@_____ 
_______________@_____ 
____________@_@_____ 
_____________@@_@_____ 
______________@@_____

____*##########
__*##############
__################
_##################_________*####*
__##################_____*##########
__##################___*#############
___#################*_###############
____#################################
______###############################
_______#############################
________=##########################
__________########################
___________*#####################
____________*##################
_____________*###############
_______________#############
________________##########
________________=#######
_________________######
__________________####
__________________###
___________________#
__________________ ##
__________________###*
______________.*#####
_____________*######
___________*#######
__________*########.
_________*#########.
_________*######*###*
________*#########*###
_______*##########*__*##
_____*###########_____*
____############
___*##*#########
___*_____########
__________#######
___________*######
____________*#####*
______________*####*
_________________*####
__________________*##*
____________________*##
_____________________*##.
____________________.#####.
_________________.##########
________________.####*__*####
*________________.#________#__

8888____8888____8888_8888____8888____8888_888888
8888____8888____8888_8888____8888____8888_888888
_8888__888888__8888___8888__888888__8888__8888__
_8888__888888__8888___8888__888888__8888__888888
__8888888888888888_____8888888888888888___888888
___888888__888888_______888888__888888____8888__
____8888____8888_________8888____8888_____888888
____8888____8888_________8888____8888_____888888

```````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1````````````````` `````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11`````````````` ````````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶````````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶```````````` ```````````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``11¶¶¶```````````` ``````````````````¶¶11¶¶¶¶¶¶1¶¶1`1¶¶¶¶```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶1¶¶¶`1¶111```````````` ````````````````1¶¶¶11¶¶¶11¶¶111`¶¶``````````````` ```````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111````1```````````````` ```````````````¶¶¶¶¶1¶¶1111111`111```````````````` ````11````````1¶¶¶¶¶11111``11111¶¶¶¶111``````````` ````11``````1111¶¶¶1111111```111¶¶111¶1¶¶11``````` ```1111```11¶¶1¶¶11111111¶¶111¶¶1111111111¶¶`````` `1``1111111111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶1111111111111¶````` ``1111111111111`1111111¶¶1¶¶¶111111111111111¶¶```` ```111111`111``11111111111¶¶¶1111111111111111¶1``` ````1111`````1111111111111¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ``````11``1111¶111`111111¶¶¶¶¶1111111111111111¶1`` ```1¶``11`111¶¶1`11111111¶¶¶¶¶111111111111111111`` ```11``1111¶¶111111111111¶¶¶¶111111111111111111¶`` ```¶11111¶1¶¶111111111111¶¶¶¶¶1111111111¶111111¶1` ``1¶¶111¶¶1¶¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111¶¶111111111` ``1¶1111¶111¶11111111111¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶11111¶` ``¶¶111111¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111111111111¶11111¶1 `1¶11111¶¶¶111¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1111111111``11111111 `¶¶11111¶¶1`111¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶1111111111111¶11111¶ 1¶1111111¶``1¶¶11111111¶¶¶¶¶¶1`111111111¶1111111¶¶ ¶1111111¶¶```¶¶11111111¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111¶` ¶1111111¶1````111111111¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111¶¶` `¶11111¶¶1````1¶1111111¶¶¶11¶¶1111111111111111¶¶1` `1¶¶1¶¶¶1````1¶¶¶111111¶¶¶¶1111111111111111¶¶¶¶¶`` ```11¶11``````1¶1111111¶¶¶11111111111¶111111¶11``` ```````````````¶1111111¶¶¶111111¶¶¶¶¶¶111111`````` `````````````1¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``111¶``````` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111```111`1¶¶¶`````` ````````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1``````````111¶¶¶¶¶````` ````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`````11¶¶¶¶¶¶1```` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1````1``¶¶¶¶¶¶¶¶``` ```````````1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``1111`1¶¶¶¶¶¶¶¶¶`` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1`¶11111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶` `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶1```¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`1¶¶¶1``¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ `````````````¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
x3
x3
x9

Statistics

 • Times In the Spotlight: 0
 • Badges: 67
 • Gold Blingees: 0
 • Silver Blingees: 41
 • Stamp Contributions: 51
 • Postcard Contributions: 0
 

My Competition Entries

Dahvie Vanity
Dahvie Vanity
View More
 
 
 
 
 

Comments

nubejonas1016

nubejonas1016 says:

1335 days ago
HOLA!! POR FAVOR VOTA MIS BLINGEES YO SIEMPRE VOTO LOS TUYOS.
BESOS
sweetgirl1995b

sweetgirl1995b says:

1340 days ago
vote for me if you can.

Blingee entered:
http://bln.gs/b/252lrd

Challenge:
http://blingee.com/challenge/view/3773--Anastasia-

          Thanks

HeatherJonas16

HeatherJonas16 says:

1484 days ago
Ok I joined your Jonas group. so see yah.
Angelica_Jonas

Angelica_Jonas says:

1502 days ago
just wondering do you have a Google+ account?
if so i think i found u
Angelica_Jonas

Angelica_Jonas says:

1574 days ago
since u seem to LoOoVe JONAS so much, Here
http://blingee.com/group/79574-All-4-Jonas

Would you like to comment?

Join Blingee (for a free account),
Login (if you are already a member).

My Gifts

HeatherJonas16 doesn't have any Blingee Gifts. Be the first to give HeatherJonas16 a Gift!

My Challenge Trophies

HeatherJonas16 doesn't have any Challenge Trophies. Find or Create a Challenge now!