Sᴍ;)ᴇ

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

☠plєαsє vσtє fσr thєsє вlíngєєs:
☠thαnk чσu.. ≧◉◡◉≦
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

☠Bᴀᴄᴋ-ᴜᴘ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ:
⚔http://blingee.com/profile/xxXSandyQueenXxx

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠Pʀᴏꜰɪʟᴇ Pɪᴄᴛᴜʀᴇ:
⚔http://bln.gs/b/299qo4

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠nαmє: 
⚔sαndhчαα (cαll mє sαndч)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠lαnguαgє: 
⚔єnglísh

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠αgє: 
⚔14

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠вírthdαч: 
⚔24 αugust

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠fαvσurítє cσlσrs:
⚔purplє
⚔вlαck

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠líkєs:
⚔вlíngєє
⚔gαmєs
⚔wαstíng tímє σn thє íntєrnєt
⚔Tʜᴇ Pɪᴀɴᴏ
⚔Cʜᴏᴄᴏʟᴀᴛᴇ
⚔Aɴɪᴍᴇ


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠Fᴀᴠᴏʀɪᴛᴇ Fᴀᴍᴏᴜs Pᴇᴏᴘʟᴇ:
⚔Jᴜsᴛɪɴ Bɪᴇʙᴇʀ
⚔Mᴀʀᴛɪɴ Gᴀʀʀɪx
⚔Aɴɢᴇʟɪɴᴀ Jᴏʟɪᴇ
⚔Mɪᴄʜᴀᴇʟ Fᴀssʙᴇɴᴅᴇʀ
⚔Aʟᴀɴ Wᴀʟᴋᴇʀ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠fαvσrítє gαmєs:
⚔αssαssín's crєєd
⚔tσmв rαídєr
⚔Pɪʀᴀᴛᴇs ᴏꜰ ᴛʜᴇ Cᴀʀɪʙʙᴇᴀɴ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠fαvσrítє fíctíσnαl chαrαctєrs:
⚔lαrα crσft
⚔αltαïr íвn-lα'αhαd
⚔єzíσ αudítσrє dα fírєnzє
⚔Aɢᴜɪʟᴀʀ ᴅᴇ Nᴇʀʜᴀ
⚔Eᴠɪᴇ Fʀʏᴇ
⚔Jᴀᴄᴏʙ Fʀʏᴇ
⚔Lᴇᴏɴ Kᴇɴɴᴇᴅʏ
⚔Jᴀᴄᴋ Sᴘᴀʀʀᴏᴡ
⚔BᴀᴛMᴀɴ
⚔Hᴀʀʟᴇʏ Qᴜɪɴɴ
⚔Tʜᴇ Jᴏᴋᴇʀ
⚔Kᴀɴᴇᴋɪ Kᴇɴ

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠αdd mє σn:
⚔pícmíх: (sαndчquєєn101)
⚔pícgífs: (sαndчquєєn101)
⚔ínstαgrαm: (@sαndhчαα101)
⚔fαcєвσσk: (sαndhчαα вudhu)
⚔mєssєngєr: (sαndhчαα вudhu)
⚔kík: (sαndhчαα101)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

☠línks tσ #1 cσmpєtítíσn wínníngs:
⚔ http://blingee.com/competition/view/6485 (Eᴍᴏ)
⚔ http://blingee.com/competition/view/6624 (Gɪʀʟ)
⚔ http://blingee.com/competition/view/7744 (Mᴏᴠɪᴇ)
⚔ http://blingee.com/competition/view/8210 (Aɴɪᴍᴇ)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

….._\____________________,,__  Tʜᴇʀᴇ's ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴍᴏʀᴇ
…./ `–│││││││││———————-]      ...BADASS...
…/==o ____________________   ᴛʜᴀɴ ʙᴇɪɴɢ ʏᴏᴜʀsᴇʟꜰ..!
…..),—.(_(__) /
….// (\) ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

/\          /\ Mᴀᴅɴᴇss ᴄᴏᴍᴇs, ᴀɴᴅ ᴍᴀᴅɴᴇss ɢᴏᴇs
\ \         / / Aɴ ɪɴsᴀɴᴇ ᴘʟᴀᴄᴇ, ᴡɪᴛʜ ɪɴsᴀɴᴇ 
 \ \        / / ᴍᴏᴠᴇs
 \.\       /./ Bᴀᴛᴛʟᴇs ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ, ꜰᴏʀ ʙᴀᴛᴛʟᴇs
  \.\      /./ ᴡɪᴛʜɪɴ
  \.\     /./ Wʜᴇʀᴇ ᴇᴠɪʟ ʟɪᴠᴇs,ᴀɴᴅ ᴇᴠɪʟ ʀᴜʟᴇs
   \\\    /// Bʀᴇᴀᴋɪɴɢ ᴛʜᴇᴍ ᴜᴘ,
   \.\   /./ ᴊᴜsᴛ ʙʀᴇᴀᴋɪɴɢ ᴛʜᴇᴍ ɪɴ
    \.\  /./ Qᴜɪᴄᴋᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴏᴜᴛ, ǫᴜɪᴄᴋᴇsᴛ ᴡᴀʏ ᴡɪɴs
    \.\__/./ Nᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴄʟᴏsᴇ, ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴛʀᴀʏ
    _/)))(((\_ Cᴇᴀsᴇ ᴛᴏ sᴘᴇᴀᴋ ᴏʀ ᴄᴇᴀsᴇ ᴛᴏ ʙʀᴇᴀᴛʜ
    \|)\##/(|/ And when you Kɪʟʟ a man,
    _|)/##\(|_ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀ ᴍᴜʀᴅᴇʀᴇʀ 
    \|)))(((|/ Kɪʟʟ ᴍᴀɴʏ
    /o/ \o\ ᴀɴᴅ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀ ᴄᴏɴǫᴜᴇʀᴏʀ
    /o/  \o\ Kɪʟʟ ᴛʜᴇᴍ ᴀʟʟ
   /_/   \_\ Aɴᴅ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀ Gᴏᴅᴅᴇss

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

_./'\._¸¸.•¤**¤•.¸.•¤**¤•..•¤ **¤ •.¸.•¤**¤•..
*•. .•* * shoot for the stars never give up!
/.•*•.\ ¸..•¤**¤•.,.•¤**¤•.*.•¤**¤•.¸

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(҂`_´)
<,︻╦╤─ ҉ - - - - - -- !..Yᴏᴜ Oɴʟʏ Lɪᴠᴇ Oɴᴄᴇ..!
,,\\,
/﹋\

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     
    ___ _ 
   |x | |
   /x | |
   /x __)_)
 __./x /| / /
(_____/ |/|/
<Rᴇᴀʟ Qᴜᴇᴇɴs     
<Fɪx Eᴀᴄʜ Oᴛʜᴇʀs
<Cʀᴏᴡɴs
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •               

╔══╗ ♫
║██║ ♪♪
║██║♫♪
║ ◎♫♪♫
╚══╝ 
Music♩♪♫♬ Volume: ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ █ 100 %

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(\__/)...PUT THIS BUNNY
(='.'=)...ON YOUR PAGE 
(")_(")...IF YOU ARE AGAINST
(")_(")...ANIMAL ABUSE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

─────────────────█─────────────────
────────────────███────────────────
───────────────█████───────────────
───────────────█████───────────────
──────────────██─████──────────────
──────────────██──███──────────────
─────────────███──████─────────────
─────────────██────███─────────────
────────────███────████────────────
────────────██──────████───────────
───────────███──────████───────────
───────────██────────████──────────
──────────███────────████──────────
──────────██──────────████─────────
─────────███──────────████─────────
─────────██────────────████────────
────────███─────────────███────────
───────████─────────────████───────
▄───▄▄████───────────────█████────▄
▀█████████───────────────█████████▀
──███████─────────────────███████──
───██████─────────────────██████───
───█████───────────────────█████───
───█████───────────────────█████───
──█████─────────────────────█████──
▄██████─────────────────────██████▄
▀──▀███─────────────────────███▀──▀
────▀███▄─────────────────▄███▀────
▀▄─────▀██▄▄───────────▄▄██▀─────▄▀
──▀▄─────▀▀██▄▄──▄──▄▄██▀▀─────▄▀──
────█▄──────────▄█▄──────────▄█────
─────▀██▄──────▄███▄──────▄▄█▀─────
───────▀███▄▄▄███████▄▄▄███▀───────
──────────▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀──────────

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

+ . . * + . + * . * +
 * . + *SOME.* + .
 + . . * + . + * . * + .
 . * * + . * SPARKLE.*
 + . ON. * + * * . + * .
 . * + * * + . *+ *
 + ..YOUR
 . * + * * + . *+ *
 PAGE* + * * . +

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

♥
(¯`v´¯)
.`•.¸.•´ ★          
¸.•´.•´¨) ¸.•¨)
(¸.•´(¸.•´ (¸.•¨¯`* ♥
★ LOVELY!!!!!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

:¨·.·¨:
 `·.. I LOVE YOUR BLINGEE

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

´*•.¸(*•.¸♥¸.•*´)¸.•*´
♥«´¨`•°BEAUTIFUL°•´¨`»♥
.¸.•*(¸.•*´♥`*•.¸)`*•.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

╔═.♥.══════╗
 STUNNING
╚══════.♥.═╝

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|×ღ×|¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯|
  ..VERY PRETTY BLINGEE..  
  ..THANK YOU FOR YOUR..   
  ..VOTES AND COMMENTS..   
   ..AND FRIENDSHIP..    
|__________|×ღ×|__________|

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(҂♥_♥)
<,︻╦╤─ ♥- - - - - -- !..PRETTY..!
,,\\,
/﹋\ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Statistics

 • Times In the Spotlight: 0
 • Badges: 121
 • Gold Blingees: 739
 • Silver Blingees: 907
 • Stamp Contributions: 9,933
 • Postcard Contributions: 0
 

My Competition Entries

Demi Lovato
Scary Dog :D
View More
 
 
 
 
 

Comments

p01s0n_l1p5_0f_bl0od

p01s0n_l1p5_0... says:

1 day ago
OPEN~~ Voting Time ~ The Challenge Group

Hello folks, it is time to vote on this weeks challenges. I encourage everyone to vote on every challenge, even if you didn't enter it. PLZ

http://blingee.com/group/90072/topic/116091-OPEN-Voting-Time-1-20-2018
diptishree

diptishree says:

7 days ago
❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀

♥ANIME★MANGA★LOVERS♥ - 9* VOTINGS - OPEN:

http://blingee.com/group/91379/topic/108796

❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀
BBB338

BBB338 says:

11 days ago
BBB338

BBB338 says:

12 days ago
~The Challenge Group~

OPEN~~Winter Polar Bear(s) with Cub(s), By: BBB338

http://blingee.com/group/90072/topic/116046-OPEN-Winter-Polar-Bear-s-with-Cub-s-Challenge-By-BBB338
p01s0n_l1p5_0f_bl0od

p01s0n_l1p5_0... says:

12 days ago
OPEN~(We Have A Tie) 1/9/2018 ~ The Challenge Group

http://blingee.com/group/90072/topic/116043-OPEN-We-Have-A-Tie-1-9-2018
diptishree

diptishree says:

12 days ago
❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀
♥ANIME★MANGA★LOVERS♥ - 9* CONTESTS:
****
9* CONTEST - OPEN
http://blingee.com/group/91379/topic/108779
****
9* COLOUR FUN CONTEST - OPEN
http://blingee.com/group/91379/topic/108778
****
9* GROUP ICON CONTEST - OPEN
http://blingee.com/group/91379/topic/108777
❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀❄❀
p01s0n_l1p5_0f_bl0od

p01s0n_l1p5_0... says:

15 days ago
OPEN~~ Voting Time ~ The Challenge Group

Hello folks, it is time to vote on this weeks challenges. I encourage everyone to vote on every challenge, even if you didn't enter it. PLZ

http://blingee.com/group/90072/topic/116028-OPEN-Voting-Time-1-6-2018

Would you like to comment?

Join Blingee (for a free account),
Login (if you are already a member).

My Challenge Trophies (9)

♥ANIME GIRLY♥ ♥ANIME GIRLY♥
♥ANIME GIRLY♥ ♥ANIME GIRLY♥
Elsa Challenge Elsa Challenge
View More