Watashi nitsuite

Kon'nichiwa watashi no namae wa Yuka ni ~yorodeari, Japonia. Imi, odori utauto pictez. Cam distrez. Mai o shutoku shitai to shite irutonode, watashi wa nipponjindearu koto o tokuchō to nani mine. Poate o rikai shite inai to iwa rete imasuga, Gengo ni hon'yaku suru.

Statistics

  • Times In the Spotlight: 0
  • Badges: 0
  • Gold Blingees: 0
  • Silver Blingees: 0
  • Stamp Contributions: 0
  • Postcard Contributions: 0
 

Comments

.Like.It.Like.A.Lollipop.

.Like.It.Like... says:

2865 days ago
Kon'nichiwa watashi no namae wa Misora!
Watshi wa half Japanese and half Suisse!
Watshi wa dekehen ipai Japanese!:)
Sorry....anta mo dekelu English?=)
Yuka-Nyoro

Yuka-Nyoro says:

2884 days ago
Ana wa watashi ga nani o anata no gengo o kakunin suru tame ni hon'yaku o ataeru.To hai, watashi wa Nippon kara kita nda.
Yuko_Nykaro

Yuko_Nykaro says:

2885 days ago
Watashi wa watashi no kijutsu o oku.
Ana-Mara

Ana-Mara says:

2885 days ago
Cee??!!esti din japonia??!!
yea2011Blingee

yea2011Blingee says:

2885 days ago
Mai gresesti la scris...nu inteleg nimic din ce-ai scris.eu nu sunt din japonia.

Would you like to comment?

Join Blingee (for a free account),
Login (if you are already a member).

My Gifts

Yuka-Nyoro doesn't have any Blingee Gifts. Be the first to give Yuka-Nyoro a Gift!

My Challenge Trophies

Yuka-Nyoro doesn't have any Challenge Trophies. Find or Create a Challenge now!