Akiba-kei y Otaku 100%

el anime y manga es lo uniko ke me importa en esta vida!!!!!!!!
creo ke ya soy adikta al anime y manga XD 
(\ /)
( . .)
c(')(')

_______♥♥♥♥______________♥♥♥♥
_____♥♥♥♥♥♥♥____________♥♥♥♥♥♥♥
___♥♥♥_______♥♥♥__♥♥♥_______♥♥ ♥
__♥♥♥__________♥♥♥♥__________♥ ♥♥
_♥♥♥____________♥♥____________ ♥♥♥
_♥♥♥__________________________ ♥♥♥
_♥♥♥__________ Anime __________♥♥♥
__♥♥♥____________y____________ ♥♥♥
___♥♥♥_________Manga_________♥♥ ♥
____♥♥♥____________________ ♥♥♥
______♥♥♥_________________♥♥♥
________♥♥♥_____________ ♥♥♥
_________♥♥♥___________♥♥♥
____________♥♥________♥♥
______________♥♥____♥♥ 
________________♥__♥ 
_________________ ♥

╔╗
║║╔═╦╦╦═╗
║╚╣║║║║╩╣
╚═╩═╩═╩═╝
╔══╗
║╔╗║
║╚╝╠══╦╦══╦═╗
║╔╗║╔╗║║║║║╩╣
╚╝╚╩╝╚╩╩╩╩╩═╝        

______________$$$$$´´´´´´$$$$$______________
___________$$$´´´´´$$$´´´´´´´´$$$___________
_________$$´´´´$$$$´´´´´´´´´´´´´´$$_________
_______$$´´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$_______
______$´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$______
_____$´´$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$_____
___$$´´$$$$$$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$´´$$___
__$$´´´$$$$$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$´´$$__
__$´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´´$__
_$$´´´´´´$$$$$$$$$$$´´´´$$$$$$$$$$$$$$$´´$$_
_$$´´´´´´´´$$$$$$$´´´´´´´´$$$$$$$´´$$$$´´$$_
_$´´´´´´´´´´´$$$$´´´´´´´´´´$$$$´´´´$$$$´´´$_
_$´´´´´´´´´´´´$$$´´´´´´´´´´$$$´´´´´$$$´´´´$_
_$$´´´´´´´´´´´´´´$´´´´´´´´$´´´´´´´´$$$´´´$$_
_$$´´´´´´$´´´´´´´$$$´´´´$$$´´´´´´´´$$´´´´$$_
__$´´´´´´$$´´´´´´$$$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´$__
__$$´´´´´$$´´´´´´´$$$$$$$$´´´´´´´$$´´´´´$$__
___$$´´´´´$$$´´´´´$$$$$$$$´´´´´´$$´´´´´$$___
_____$´´´´´$$$´´´´$$$$$$$$´´´´´$´´´´´´$_____
______$´´´´´$$$$´´´$$$$$$´´´´´´´´´´´´$______
_______$$´´´´$$$$$$$$$$$$´´´´´´´´´´$$_______
_________$$´´´´$$$$$$$$$´´´´´´´´´$$_________
___________$$$´´´$$$$$$´´´´´´´$$$___________
______________$$$$$´´$$´´$$$$$______________
____________________$$$$____________________

 ___________________$$$$$_____________________
_______________$$$$$$$$$$$$$_________________
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_____________
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___________
________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__________
_______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$$$$```````````$$$$$$$$$_________
_______$$$$$$````111111111````$$$$$$_________
_______$$$$````1111111111111````$$$$_________
________$$``1111111111111111111``$$__________
_________$_111111111111111111111_$___________
____________1111111111111111111______________
______________1111111111111111_______________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________
____________________1111_____________________

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´’’¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶ ´´´¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´ ¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´´´¶¶¶´´´
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´
´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´
´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´

_______$$$_____$$_________ __________$$$_____$____$$$$____$$$$____$$$_________ ____$_______$$$____$___$$$$___$$$$____$$$____$_____ _____$$$____$$$$___$$___$$$$_$$$$$___$$$$___$$_____ _______$$$___$$$$__$$$__$$$_$$$$$____$$$$__$$___$__ _______$$$$__$$$$_$$$$___$_$$$$$_____$$$$_$$$__$$__ ________$$$$_$$$$$_$$____$$$$$$_____$$$$$_$$__$$$__ _________$$$$$_$$$$_$___$$$$$$_$___$$$$$_$___$$$___ ____$$$$__$$$$$$_$$$_$__$$$$$$_$$_$$$$$_$___$$$$___ ___$___$$$$_$$$$$$_$_$$$_$$$$$$$_$$$$$____$$$$$____ __________$$$_$$$$$$_$$$$_$$$$$$_$$$$___$$$$$______ ___________$$$$_$$$$$$_$$__$$$$$_$$$__$$$$$________ _______________$$$_$$$$$_$__$$$$_$__$$$$___________ ____________________$_$$$$__$$$$__$$$$_____________ _________________________$$_$$$_$$$________________ ___________________________$$$$$$__________________ _________________________$$$$$$$$$$________________ ________________________$$$$$$$$$$$$_______________ _______________________$$$$$$$$$$$$$_______________ ______________________$$$$$$$$$$$$$$$______________ _____________________$$$$$$$$$$$_$$$$______________ ____________________$$$$$$$$$$$_$$$$$______________ _____________$_____$$$$$_$_$$$_$$$$$$______________ _____________$$____$$$$_$$_$$$__$$$$_$_____________ ______________$$__$$$$_$$_$$$$______$$$____________ _______________$$_$$$$_$$_$$$$_______$$$___________ _______________$$$_$$_$$$_$$$$$______$$$$__________ ________________$$$__$$$_$__$$$$___________________ ________________$$$$$$$$_____$$$___________________ ________________$O$O$$$______$$$___________________ ______________$_$$$$$$_______$$$___________________ 
____________$$__$$$$$ ________$_____________________
________________$$$$________________________________

 ´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶ 
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ *
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶ 
´´´´´´´´´´´´¶¶ *

´´´´´´´´´´´´¶¶ 
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶ 
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶` ¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

´´´´´´´´´´´´´¶¶ 
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶```¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ 
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶ 
¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)★║kiss║★
(¸.•´ (¸.•´ .•´¸¸.•´¯`•☆║ANIME Y MANGA║☆
__×___(`*•.¸♥ (`*•.¸ ♥ ¸.•*´)♥ ¸.•*´)
×__¨♥ `•.¸ *...۩ANIME Y MANGA! ۩*...* ¸.•`¨♥ 
______.♥ (¸.•♥ *(¸.•*´¨¨♥ ¨¨`*•.¸)*♥ 
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) 
(¸.•´ (¸.•` * *» ☆.•°•.•.★:: ::★•.•°•. ☆♥´¨) (.•´★ 
`•.¸ 
★`•.¸ ) 
¸.•)´ 
.•´ ★(.•´★ 
`•.¸ 
★`•.¸ ) 
¸.•)´ 
.•´ ★(.•´★
`•.¸ 
★`•.¸ ) 
¸.•)´ 
.•´ ★_★`*.*´¨) 
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) 
(\_/) (\_/)
(^.^) (n_n)
(> <)

_________§§§§______________§§§§___________
_______§§____§§__________§§____§§_________
______§§__§§____§(* " " *)§__§§____§§_______
_____§§__§§__§§__( =^.^=)__§§__§§__§§______
____§§__§§__§§___(,,)-(,,)- ___§§__§§__§§
____§§_§_§_§_§_§__________§_§_§_§_§_§§____
___§§___§_§_§________________§_§_§___§§___
___§§__§_§______*ANIME*______§_§__§§__
__§§__§___________*Y*_____________§__§§_
__§§§__________MANGA!_________________§§§_
_
__§_____________________________________§_

☆...…………**…………..☆
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*.....*
……************……….

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´anime´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

_____________x________________
____________†++†______________
__________†++++++†____________
____________†++†______________
____________†++†______________
_____x______†++†______x_______
____†++†____†++†_____†++†_____
__x++++++++ Iκυтσ ++++++++x___
____†++†____†++†_____†++†_____
_____x______†++†______x_______
____________†++†______________
____________†++†______________
____________†++†______________
____________†++†______________
____________†++†______________
____________†++†______________
____________†++†______________
__________†++++++†____________
____________†++†______________
_____________x________________

¸. •) 
(. •´ 
*.*´¨) 
.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨) 
(¸.•´ (¸.•`(`*(•*`*•.¸¸.•*`•*)•*´)
..::¨`•.¸*(anime ymanga lo mejor.•*´)
..::¨`•.•*(¸.•*´¨¨¨¨¨¨¨¨´¨¨¨¨*•.¸)*•

ノ メ レンディレ ニ レトロセデ
クスック エステ エス ミ カミノ ニンハ 
 

ナルイナ サスサク イ サスナル 
 

クス シエンプレ ラス メホレス パレハス 

____________¶¶¶¶¶¶¶__________
_____¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶_______
__¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶__
___¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶_¶¶¶¶¶¶¶_
_________¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___¶¶¶¶¶¶__
__¶¶ +† Yσяυ †+ ¶¶¶__________
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_
__________¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)?
(¸.•´ (¸.•` ¤...
__×___(`*•.¸ (`*•.¸ ¸.•*´) ¸.•*´)
×__..::¨`•.¸ *...+† Yσяυ †+*...* ¸.•`¨::..?
______.(¸.•*(¸.•*´¨¨?¨¨`*•.¸)*•.¸ ?
¸.-´¸.-´¨) ¸.-¨)
(¸.-´ (¸.-`***

_________________________
____________0000_______
___________000000____
__________00000000______
________000000000000________
00000000000000000000000000000__
__0000000000_000_0000000000__
____00000000_000_00000000___
______000000_000_000000___
_______00000_000_00000___
_______000000000000000_____
______00000000000000000_______
_____000000000_000000000__________
____0000000_______0000000_________
___000000___________000000________
________________________________/


____8888___88888888___8888
___888888_8888888888_888888
___888888888888888888888888
___888888888888888888888888
____8888888888888888888888
_____88888888888888888888
_______8888888888888888
_________888888888888
______________** _________
____####______**______####
___#######____**____#######
____#######___**___#######
______######__**__######
________#####_**_#####
__________####**####

___@@@_______________
_@@___@@_________@@@@
_@@___@@_______@@____@@@
_@@__@@_______@___@@___@@
__@@__@______@__@@__@@___@@
___@@__@____@__@@_____@@__@
____@@_@@__@_@@_usagi___@@
____@@___@__@@
___@___________@ 
__@_____________@ 
_@____^_____^___@_
_@_______?_______@ 
_@_______________@ 
___@____`-´_____@ 
__________________

´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶
´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶O¶¶¶¶¶´´´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

Statistics

 • Times In the Spotlight: 0
 • Badges: 26
 • Gold Blingees: 0
 • Silver Blingees: 8
 • Stamp Contributions: 131
 • Postcard Contributions: 0
 

My Competition Entries

Zusuno and Negumo
Ulvida Inazuma Eleven
View More
 
 
 
 
 

Comments

klarita_hc

klarita_hc says:

2842 days ago
JJajjaja ;)
A mi no me va mucho el Anime ;) Me gsuta mas el mundo de famosos y eso ;) JJaja
klarita_hc

klarita_hc says:

2847 days ago
Hooola Giinah!
Mee GuuZttah Muxoh ttu NoomBreeh!
Qhee ttal AndaaZ?
klarita_hc

klarita_hc says:

2853 days ago
Hoola!
Veeo Que A TÍ tte encanntta el Animme ;)
SOoy klara 3nncanttadda!
TU?
MaoKon

MaoKon says:

3486 days ago
jajajaja siii
mañana are explotar el laboratorio y...no se ke mas a ver ke ago
zairajm3

zairajm3 says:

3488 days ago
hi!!1 q padres blingees!!!1¬¬'
MaoKon

MaoKon says:

3500 days ago
Hola Mamá!! como estas?
espero que bien gracias por tu coment
cuidate mucho TKM
Conectate luego sip?
Ok
Bye

Would you like to comment?

Join Blingee (for a free account),
Login (if you are already a member).

My Gifts

akiba_kei_fan doesn't have any Blingee Gifts. Be the first to give akiba_kei_fan a Gift!

My Challenge Trophies

akiba_kei_fan doesn't have any Challenge Trophies. Find or Create a Challenge now!