d i n i s o u r

Feed View Thumbnail View
『...u͙n͙t͙i͙l͙ t͙h͙e͙ w͙o͙r͙l͙d͙ s͙t͙o͙p͙s͙ t͙u͙r͙n͙i͙n͙g͙』
****D.a.v.i.d G.u.e.t.t.a F.e.a.t.u.r.i.n.g T.a.i.o C.r.u.z & L.u.d.a.c.r.i.s - L.i.t.t.l.e B.a.d G.i.r.l****
[▪▪A  S m i l e  o f t e n  h i d e s  s u f f e r i n g▪▪]
Y O U R. J U S T. L I K E. A. P I L L. D E S I G N E D. T O. K I L L.
****F.a.r E.a.s.t M.o.v.e.m.e.n.t F.t. S.n.o.o.p D.o.g.g I.f I W.a.s Y.o.u (O.M.G)****
Bff 4 Fede :D ♥
мє. ♥ by laurenloooved.
『b͙e͙ y͙o͙u͙r͙s͙e͙l͙f͙ a͙n͙d͙ d͙o͙n͙'t͙ g͙i͙v͙e͙ a͙ d͙a͙m͙n͙』
Hackers <3
...
Polish Realta / 27.01.2012 - 67 rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz - Birkenau
test: /x mio profi u.ù/
 
 

These animated pictures were created using the Blingee free online photo editor. Create great digital art on your favorite topics from celebrities to anime, emo, goth, fantasy, vintage, and more!

In the Spotlight

Herzlichen Glückwunsch zum 74. Geburtstag

created by: Rehauge02

Put your Blingee here!